Menu Zamknij

Erasmus

Instytut Historii, jest czynnie zaangażowany w rozwijanie współpracy zagranicznej w ramach programu Erasmus (aktualnie w formule Erasmus+). Wielu naszych studentów oraz wykładowców zyskało szansę zdobycia nowych doświadczeń naukowych oraz edukacyjnych. Współpraca z programem Erasmus została stworzona dla tych, którzy zamierzają poznać smak studiowania na zagranicznych uniwersytetach, nawiązywać nowe znajomości oraz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności.

Dzięki uczestnictwu w tym programie, nasi studenci są obejmowani systemem stypendialnym i mają możliwość studiowania na wybranych uniwersytetach (na każdym etapie studiów) oraz odbywania praktyk studenckich. Z kolei nasi wykładowcy są zaproszeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami na zagranicznych uczelniach.

Aktualnie wspólpracujemy z siedemnastoma uniwersytetami w Unii Europejskiej, a także, w ramach specjalnego projektu, z niektórymi uczelniami poza Unią. Wśród naszych najważniejszych partnerów, znajdują się m. in.  takie uczelnie jak Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, katolickie uniwersytety w Budapeszcie oraz w Zagrzebiu, cztery uniwersytety w Hiszpanii (w Murcii, Logroño, Pampelunie i Kadyksie) a także uczelnie z Francji, Niemiec i Włoch. Co ciekawe, chociaż w większości tych uniwersytetów nasi studenci studiują w języku angielskim, lub macierzystym dla danej uczelni, na dwóch uniwersytetach w Słowacji (w Banskiej Bystrzycy oraz w Ružomberku) można także studiować w języku polskim!

Szczegółowych informacji udziela Dział Współpracy z Zagranicą KUL oraz instytutowy koordynator programu Erasmus (aktualnie funkcję tę pełni dr hab. Piotr Plisiecki – pplisiecki@kul.pl).