Menu Zamknij

Praktyki

Praktyki i staże – studia I stopnia (licencjat)

Praktyki i staże – studia II stopnia (magisterskie)

Oferta specjalizacji archiwalnej obejmuje zajęcia z historii ustroju i administracji, z rozwoju różnych form kancelaryjnych od średniowiecza do współczesności, ale przede wszystkim zajęcia dotyczące współczesnych metod badawczych archiwistyki, opracowywania różnych rodzajów zasobu archiwalnego (dokumentacja aktowa, nagrania dźwiękowe, fotografie), digitalizacji źródeł archiwalnych, ich edytorstwa, ewidencjonowania w bazach danych i pomocy kancelaryjno-archiwalnych. Uczymy również zarządzania współczesną dokumentacją w kancelarii i archiwum zakładowym.

Praktyczne ćwiczenia odbywają się w wielu instytucjach współpracujących od wielu lat z Instytutem Historii KUL. Odbywamy zajęcia w, w Archiwum Państwowym, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie, Instytucie Pamięci Narodowej, w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód, w Głównym Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Stanu Cywilnego czy w Narodowym Banku Polskim i wielu innych instytucjach państwowych, samorządowych, kościelnych i prywatnych.

W ramach specjalizacji przewidziane są wycieczki i objazdy naukowe. Na pierwszym stopniu studiów odwiedzamy jedno z lokalnych archiwów (zwykle Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie lub Archiwum Państwowe). Z kolei na drugim stopniu studiów w trakcie wyjazdu do Warszawy odbywamy praktyczne zajęcia w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Archiwum Akt Nowych lub Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Absolwent naszej specjalizacji uzyskuje możliwość pracy w archiwach historycznych i administracyjnych, ale także w kancelariach, sekretariatach i biurach wielu instytucji i firm.